TURMARSJKARUSELLEN
 
                  TURMARSJKARUSELLEN
 
 
  Ordinære marsjer i Region Trøndelag 2022    
    inkludert Møre og Romsdal og Dovre    
  NB. Gul bakgrunn angir rettelser/tillegg.    
               
    Søndag 24.4. SANDVOLLANMARSJEN 09-Tr      
    Start/mål: Sandvollan Samf.hus, Korsavn. 18, 7670 Inderøy      
    Løyper/starttid: 5, 12 km: 0900-1100. 21 km: 0900-1100.      
    Startgebyr: 60,-/30,- Premiering: Medalje/årstegn      
    Arrangør: 658 Sandvollan IL      
    Opplysninger ved: Nina Kvam 91-17-07-05,        
    Adresse: Nessetvn. 416, 7670 Inderøy      
    E-mail / merknad: .kvam@hotmail.com      
    Marsjen går for: 25 gang i  2022 Deltakere i 2021: Avlyst      
                           
               
    Lørdag 7.5. JOHAN NORDAL BRUN MARSJEN 09-Tr      
    Start/mål: Klæbu Rådhus      
    Løyper/starttid: 7, 14 km: 1200-1300.      
    Startgebyr: 50,-/30,- Premiering: Merke/diplom      
    Arrangør: 782 Klæbu IL      
    Opplysninger ved: Svein Rikstad 48-04-05-04,        
    Adresse: Skillingsvn. 19d, 7549 Fanrem      
    E-mail / merknad: sveiri@online.no        
    Marsjen går for: 11 gang i  2022 Deltakere i 2021: 29      
                           
               
    Tirsdag 17.5. 17.MAI MARSJ 09-Tr      
    Start/mål: Ytre Kongsgård/Waisenhuset, Trondheim      
    Løyper/starttid: 5 km: 1230.      
    Startgebyr: Gratis start. Premiering: Kun IVV      
    Arrangør: 207 Trondheim Turmarsjforening      
    Opplysninger ved: Brit Isachsen 90-06-35-21,        
    Adresse: Boks 5469, 7442 Trondheim      
    E-mail / merknad: brit.s.isachsen@nord.no        
    Marsjen går for: 18 gang i  2022 Deltakere i 2021: Avlyst      
                           
               
    Tirsdag 17.5. 17.MAI ØRLAND 09-Tr      
    Start/mål: Circle K, Brekstad      
    Løyper/starttid: 5, 10, 13 km. 0900-2200/2100.      
    Startgebyr: 20,- Premiering: Kan kjøpes      
    Arrangør: 816 Fosen Gang- og Vandrelag      
    Opplysninger ved: Ole-Morten Sletvold   92-63-14-80      
    Adresse: Ole Bjelkesgt. 19, 7130 Brekstad      
    E-mail / merknad: fosengangogvandrelag@yahoo.com Spesialstempel      
    Vandringen går for: 3 gang i  2022 Deltakere i 2021: ?      
                           
               
    Fredag 20.5. STIKLESTADMARSJEN 09-Tr      
    Start/mål: Avlyst
Røde Kors huset, Haakon VII allé, Verdalsøra.
     
    Løyper/starttid: 5, 11 km: 1800-1930.      
    Startgebyr: 50,-/30,- Premiering: Medalje/årstegn      
    Arrangør: 180 Verdal Røde Kors Hjelpekorps      
    Opplysninger ved: Bodil Marie Bratli   41-40-70-32      
    Adresse: Volhaugvn. 448, 7650 Verdal      
    E-mail / merknad:          
    Marsjen går for: 29 gang i  2022 Deltakere i 2021: Avlyst      
                           
               
    Lørdag 21.5. VERDALSMARSJEN 09-Tr      
    Avlyst
Start/mål:
Røde Kors huset, Haakon VII allé, Verdalsøra.      
    Løyper/starttid: 6, 10 km: 0900-0930.      
    Startgebyr: 50,-/30,- Premiering: Medalje/årstegn      
    Arrangør: 180 Verdal Røde Kors Hjelpekorps      
    Opplysninger ved: Bodil Marie Bratli   41-40-70-32      
    Adresse: Volhaugvn. 448, 7650 Verdal      
    E-mail / merknad:          
    Marsjen går for: 37 gang i  2022 Deltakere i 2021: Avlyst      
                           
               
    Lørdag 21.5. VØMMØLTRAMPEN 09-Tr      
    Avlyst
Start/mål:
Røde Kors huset, Haakon VII allé, Verdalsøra.      
    Løyper/starttid: 5, 10 km: 1200.      
    Startgebyr: 50,-/30,- Premiering: Medalje/årstegn      
    Arrangør: 180 Verdal Røde Kors Hjelpekorps      
    Opplysninger ved: Bodil Marie Bratli   41-40-70-32      
    Adresse: Volhaugvn. 448, 7650 Verdal      
    E-mail / merknad:          
    Marsjen går for: 39 gang i  2022 Deltakere i 2021: Avlyst      
                           
               
    Lørdag 21.5. AKER-MARSJEN 09-Tr      
    Avlyst
Start/mål:
Røde Kors huset, Haakon VII allé, Verdalsøra.      
    Løyper/starttid: 5, 10 km: 1400.      
    Startgebyr: 50,-/30,- Premiering: Medalje/årstegn      
    Arrangør: 180 Verdal Røde Kors Hjelpekorps      
    Opplysninger ved: Bodil Marie Bratli   41-40-70-32      
    Adresse: Volhaugvn. 448, 7650 Verdal      
    E-mail / merknad:          
    Marsjen går for: 28 gang i  2022 Deltakere i 2021: Avlyst      
                           
               
    Søndag 22.5. STØRENMARSJEN 09-Tr      
    Start/mål: Idrettsparken, Soknesøran      
    Løyper/starttid: 5, 10, 14 km: 1000 fellesstart. Ført vandring.      
    Startgebyr: 50,-/25,- Premiering: Medalje/årstegn      
    Arrangør: 126 Støren Sportsklubb / Trimgruppa      
    Opplysninger ved: Magne Skinderhaug 91-39-81-00,        
    Adresse: Kalvtrøa 12, 7290 Støren      
    E-mail / merknad:          
    Marsjen går for: 42 gang i  2022 Deltakere i 2021: 20      
                           
               
    Torsdag 26.5. ASSERØYMARSJEN 09-Tr      
    Start/mål: Bakketun, Vallersund      
    Løyper/starttid: 5, 11, 15, 20 km: 0800-1100.      
    Startgebyr: 60,-/30,- Premiering: Medalje/årstegn      
    Arrangør: 234 Asserøy IL og UL      
    Opplysninger ved: Terje Steen   95-24-44-43      
    Adresse: Asserøyvn. 61, 7167 Vallersund      
    E-mail / merknad: terje.steen@orland.kommune.no      
    Marsjen går for: 35 gang i  2022 Deltakere i 2021: Avlyst      
                           
               
    Fredag 27.5. JÆKT-TRAMPEN 09-Tr      
    Start/mål: Speiderhuset, Alfheimvn. 38, Steinkjer      
    Løyper/starttid: 5, 12 km: 1800-1930.      
    Startgebyr: 60,-/30,- Premiering: Medalje/årstegn      
    Arrangør: 217 Steinkjer Turmarsjforening      
    Opplysninger ved: Tove Lorås   99-26-97-67      
    Adresse: Sagavn. 2b, 7725 Steinkjer      
    E-mail / merknad: svein.ulven@ntebb.no        
    Marsjen går for: 33 gang i  2022 Deltakere i 2021: 33      
                           
               
    Lørdag 28.5. KRISTOFFER UPPDAL MARSJEN 09-Tr      
    Start/mål: Speiderhuset, Alfheimvn. 38, Steinkjer      
    Løyper/starttid: 5,10 km: 1000-1100. Sykkel:12,5, 25 km.      
    Startgebyr: 60,-/30,- Premiering: Medalje/årstegn      
    Arrangør: 217 Steinkjer Turmarsjforening      
    Opplysninger ved: Tove Lorås   99-26-97-67      
    Adresse: Sagavn. 2b, 7725 Steinkjer      
    E-mail / merknad: svein.ulven@ntebb.no        
    Marsjen går for: 32 gang i  2022 Deltakere i 2021: 27      
                           
               
    Lørdag 28.5. OTTO SVERDRUP VANDRING 09-Tr      
    Start/mål: Speiderhuset, Alfheimvn. 38, Steinkjer      
    Løyper/starttid: 5,10 km:1300-1330.      
    Startgebyr: 60,-/30,- Premiering: Medalje/årstegn      
    Arrangør: 217 Steinkjer Turmarsjforening      
    Opplysninger ved: Tove Lorås   99-26-97-67      
    Adresse: Sagavn. 2b, 7725 Steinkjer      
    E-mail / merknad: svein.ulven@ntebb.no        
    Marsjen går for: 15 gang i  2022 Deltakere i 2021: 29      
                           
               
    Søndag 29.5. STEINKJERMARSJEN 09-Tr      
    Start/mål: Speiderhuset, Alfheimvn. 38, Steinkjer      
    Løyper/starttid: 5,11 km: 1000-1100. Sykkel:12,5, 25 km.      
    Startgebyr: 60,-/30,- Premiering: Medalje/årstegn      
    Arrangør: 217 Steinkjer Turmarsjforening      
    Opplysninger ved: Tove Lorås   99-26-97-67      
    Adresse: Sagavn. 2b, 7725 Steinkjer      
    E-mail / merknad: svein.ulven@ntebb.no        
    Marsjen går for: 40 gang i  2022 Deltakere i 2021: 22      
                           
               
    Fredag 3.6. TUR-RETUR HELL 09-Tr      
    Start/mål: Halsen Barneskole, 7500 Stjørdal      
    Løyper/starttid: 5, 12 km: 1800-2000.      
    Startgebyr: 50,-/30,- Premiering: Medalje/årstegn      
    Arrangør: 021 Stjørdal Turmarsjforening      
    Opplysninger ved: Bodil Marie Bratli   41-40-70-32      
    Adresse: Volhaugvn. 448, 7650 Verdal      
    E-mail / merknad:          
    Marsjen går for: 30 gang i  2020 Deltakere i 2019: Avlyst      
                           
               
    Lørdag 4.6. SLOTTSMARSJEN 09-Tr      
    Start/mål: Halsen Barneskole/Steinvikholmen, 7500 Stjørdal      
    Løyper/starttid: 5, 10 km: 0900-1200. 19 km: 0900.      
    Startgebyr: 50,-/30,- Premiering: Medalje/årstegn      
    Arrangør: 021 Stjørdal Turmarsjforening      
    Opplysninger ved: Bodil Marie Bratli   41-40-70-32      
    Adresse: Volhaugvn. 448, 7650 Verdal      
    E-mail / merknad:          
    Marsjen går for: 40 gang i  2020 Deltakere i 2019: Avlyst      
                           
               
    Lørdag 4.6. VÆRNES FLYSTASJON RUNDT 09-Tr      
    Start/mål: Halsen Barneskole, 7500 Stjørdal      
    Løyper/starttid: 5, 10, 15 km: 1400.      
    Startgebyr: 50,-/30,- Premiering: Medalje/årstegn      
    Arrangør: 021 Stjørdal Turmarsjforening      
    Opplysninger ved: Bodil Marie Bratli   41-40-70-32      
    Adresse: Volhaugvn. 448, 7650 Verdal      
    E-mail / merknad:          
    Marsjen går for: 26 gang i  2020 Deltakere i 2019: Avlyst      
                           
               
    Søndag 5.6. FESTNINGSMARSJEN 09-Tr      
    Start/mål: Halsen Barneskole, Hegra Festning (15, 27 km).      
    Løyper/starttid: 5, 10 km: 0900-1100. 15, 27 km: 0830 (Ført Vandring)      
    Startgebyr: 50,-/30,- Premiering: Medalje/årstegn      
    Arrangør: 021 Stjørdal Turmarsjforening      
    Opplysninger ved: Bodil Marie Bratli   41-40-70-32      
    Adresse: Volhaugvn. 448, 7650 Verdal      
    E-mail / merknad:   Trsp til 27 km kl 0730.      
    Marsjen går for: 41 gang i  2020 Deltakere i 2019: Avlyst      
                           
               
    Søndag 5.6. HERDEBREIMARSJEN 08-Mr      
    Start/mål: Sekken fergekai/Eik, 6418 Sekken      
    Løyper/starttid: 5, 8, 13, 20, 22 km: 1000-1200.      
    Startgebyr: 60,-/30,- Premiering: Medalje/årstegn      
    Arrangør: 282 Sekken IL      
    Opplysninger ved: Britt Edel Sekkenes 41-21-39-87,        
    Adresse: 6418 Sekken      
    E-mail / merknad: idrettslaget@sekken.net        
    Marsjen går for: 38 gang i  2022 Deltakere i 2021: 85      
                           
               
    Fredag 10.6. BRUMARSJEN FROSTA-TAUTRA 09-Tr      
    Start/mål: Hjemme hos Per Aursand, Nordlivn. 27, Frosta.      
    Løyper/starttid: 5, 10 km: 1800-2000.      
    Startgebyr: 50,-/30,- Premiering: Medalje/årstegn      
    Arrangør: 138 Frosta Turmarsjforening      
    Opplysninger ved: Per Aursand 74-80-72-55, 47-27-12-40      
    Adresse: Nordlivn. 27, 7633 Frosta      
    E-mail / merknad:          
    Marsjen går for: 20 gang i  2022 Deltakere i 2021: 12      
                           
               
    Lørdag 11.6. FALSTADMARSJEN 09-Tr      
    Start/mål: Hjemme hos Per Aursand, Nordlivn. 27, Frosta.      
    Løyper/starttid: 5, 11 km: 1030-1200.       
    Startgebyr: 50,-/30,- Premiering: Medalje/årstegn      
    Arrangør: 138 Frosta Turmarsjforening      
    Opplysninger ved: Per Aursand 74-80-72-55, 47-27-12-40      
    Adresse: Nordlivn. 27, 7633 Frosta      
    E-mail / merknad:          
    Marsjen går for: 39 gang i  2022 Deltakere i 2021: 12      
                           
               
    Lørdag 11.6. KLOSTERMARSJEN 09-Tr      
    Start/mål: Hjemme hos Per Aursand, Nordlivn. 27, Frosta.      
    Løyper/starttid: 5, 10 km: 1300-1500.      
    Startgebyr: 50,-/30,- Premiering: Medalje/årstegn      
    Arrangør: 138 Frosta Turmarsjforening      
    Opplysninger ved: Per Aursand 74-80-72-55, 47-27-12-40      
    Adresse: Nordlivn. 27, 7633 Frosta      
    E-mail / merknad:          
    Marsjen går for: 16 gang i  2022 Deltakere i 2021: 12      
                           
               
    Søndag 12.6. FROSTATINGSMARSJEN 09-Tr      
    Start/mål: Hjemme hos Per Aursand, Nordlivn. 27, Frosta.      
    Løyper/starttid: 5, 11 km: 0900-1100.      
    Startgebyr: 50,-/30,- Premiering: Medalje/årstegn      
    Arrangør: 138 Frosta Turmarsjforening      
    Opplysninger ved: Per Aursand 74-80-72-55, 47-27-12-40      
    Adresse: Nordlivn. 27, 7633 Frosta      
    E-mail / merknad:          
    Marsjen går for: 42 gang i  2022 Deltakere i 2021: 15      
                           
               
    Fredag 17.6. ØRLAND I VINDEN 1, Jarnskjeggem. 40 år 09-Tr      
    Start/mål: Ørland Ungdomsskole, Brekstad      
    Løyper/starttid: 5, 10 km: 1800-1900. Også sykkelløyper.      
    Startgebyr: 60,-/40,- Premiering: Plakett      
    Arrangør: 816 Fosen Gang- og Vandrelag      
    Opplysninger ved: Ole-Morten Sletvold   92-63-14-80      
    Adresse: Ole Bjelkesgt. 19, 7130 Brekstad      
    E-mail / merknad: fosengangogvandrelag@yahoo.com Engangsmarsj      
    Marsjen går for 1 gang i  2022 Deltakere i 2021: -      
                           
               
    Fredag 17.6. ØRLAND I VINDEN 2, Fosen G & V-lag 5 år 09-Tr      
    Start/mål: Ørland Ungdomsskole, Brekstad      
    Løyper/starttid: 5, 10 km: 1900-2000. Også sykkelløyper.      
    Startgebyr: 60,-/40,- Premiering: Medalje      
    Arrangør: 816 Fosen Gang- og Vandrelag      
    Opplysninger ved: Ole-Morten Sletvold   92-63-14-80      
    Adresse: Ole Bjelkesgt. 19, 7130 Brekstad      
    E-mail / merknad: fosengangogvandrelag@yahoo.com Engangsmarsj      
    Marsjen går for 1 gang i  2022 Deltakere i 2021: -      
                           
               
    Lørdag 18.6. JARNSKJEGGEMARSJEN 09-Tr      
    Start/mål: Ørland Ungdomsskole, Brekstad      
    Løyper/starttid: 5: 1030-1200. 12: 1030-1130. 25: 0900 Ført Vandring       
    Startgebyr: 60,-/40,- Premiering: Medalje/årstegn      
    Arrangør: 816 Fosen Gang- og Vandrelag      
    Opplysninger ved: Ole-Morten Sletvold   92-63-14-80      
    Adresse: Ole Bjelkesgt. 19, 7130 Brekstad      
    E-mail / merknad: fosengangogvandrelag@yahoo.com Siste innkomst 1330      
    Marsjen går for: 37 gang i  2022 Deltakere i 2021: Avlyst      
                           
               
    Lørdag 18.6. TUPPELINEMARSJEN 09-Tr      
    Start/mål: Ørland Ungdomsskole, Brekstad      
    Løyper/starttid: 5 km: 1400-1500. 10 km: 1400-1430.      
    Startgebyr: 60,-/40,- Premiering: Ny pins hvert år      
    Arrangør: 816 Fosen Gang- og Vandrelag      
    Opplysninger ved: Ole-Morten Sletvold   92-63-14-80      
    Adresse: Ole Bjelkesgt. 19, 7130 Brekstad      
    E-mail / merknad: fosengangogvandrelag@yahoo.com        
    Marsjen går for: 2 gang i  2022 Deltakere i 2021: Avlyst      
                           
               
    Lørdag 18.6. ØRLAND FLYSTASJON RUNDT 09-Tr      
    Start/mål: Ørland Ungdomsskole, Brekstad      
    Løyper/starttid: 5,10,15 km:1700-1900. Sykkel 12,5, 25, 37,5 km      
    Startgebyr: 50,-/20,- Premiering: Medalje/pins      
    Arrangør: 563 TM-gruppa, Ørland Hovedflystasjon BIL      
    Opplysninger ved: Ole Lysø 72-52-11-08, 95-85-29-18      
    Adresse: Åge Bjelkesv. 7, 7140 Opphaug      
    E-mail / merknad: olelyso@hotmail.no        
    Marsjen går for: 27 gang i  2022 Deltakere i 2021: Avlyst      
                           
               
    Søndag 19.6. PARTISANMARSJEN 09-Tr      
    Start/mål: Ørland Ungdomsskole, Brekstad      
    Løyper/starttid: 5: 0900-1100. 10: 0900-1000.       
    Startgebyr: 60,-/40,- Premiering: Medalje/årstegn      
    Arrangør: 816 Fosen Gang- og Vandrelag      
    Opplysninger ved: Ole-Morten Sletvold   92-63-14-80      
    Adresse: Ole Bjelkesgt. 19, 7130 Brekstad      
    E-mail / merknad: fosengangogvandrelag@yahoo.com Stoffmerke      
    Marsjen går for: 41 gang i  2022 Deltakere i 2021: Avlyst      
                           
               
    Lørdag 2.7. FJÆRANGEN RUNDT 09-Tr      
    Start/mål: Lund Stadion      
    Løyper/starttid: 5,10 km: 1000-1200. 20 km: 0900-1100.      
    Startgebyr: 60,-/30,- Premiering: Medalje      
    Arrangør: 538 Lund IL, Turmarsjgruppa      
    Opplysninger ved: Håvard Jakobsen   97-63-46-95      
    Adresse: 7818 Lund      
    E-mail / merknad: havard.jakobsen@nord.no        
    Marsjen går for: 39 gang i  2022 Deltakere i 2021: 37      
                           
               
    Søndag 31.7. STABBURSMARSJEN 09-Tr      
    Start/mål: Skihytta Frigården, Lånke      
    Løyper/starttid: 5, 12, 16 km: 1000-1100.      
    Startgebyr: 50,-/30,- Premiering: Medalje/årstegn      
    Arrangør: 665 Lånke IL / Trimgruppa      
    Opplysninger ved: Ann-Inger Leirtrø   91-62-97-01      
    Adresse: Lorentz Mobjørgsv. 9, 7520 Hegra      
    E-mail / merknad: ann-inger@live.no        
    Marsjen går for: 27 gang i  2022 Deltakere i 2021: Avlyst      
                           
               
    Lørdag 27.8. SAGAMARSJEN, 1.dag 09-Tr      
    Start/mål: 7, 10 km:Sul, 23 km:Skalstugan, 33 km:Medstugan. Mål: Sul      
    Løyper/starttid: 7, 10 km:0830-1100. 23 km:0830-1000. 33 km:0800.      
    Startgebyr: Kontakt arrangør. Premiering: Medalje/årstegn      
    Arrangør: 009 Nord Trøndelag Idrettskrets      
    Opplysninger ved: Stein Aksnes   99-22-18-19      
    Adresse: Orrevn. 12, 7650 Verdal      
    E-mail / merknad: stein.aksnes@c2i.net Se program for detaljer.      
    Marsjen går for: 58 gang i  2022 Deltakere i 2021: ?      
                           
               
    Søndag 28.8. SAGAMARSJEN, 2.dag 09-Tr      
    Start/mål: Stiklestad.      
    Løyper/starttid: 5, 12 km: 0830-1100. 24 km: 0730-0900.. 32 km: 0730.      
    Startgebyr: Kontakt arrangør. Premiering: Medalje/årstegn      
    Arrangør: 009 Nord Trøndelag Idrettskrets      
    Opplysninger ved: Stein Aksnes   99-22-18-19      
    Adresse: Orrevn. 12, 7650 Verdal      
    E-mail / merknad: stein.aksnes@c2i.net Se program for detaljer.      
    Marsjen går for: 58 gang i  2022 Deltakere i 2021: ?      
                           
               
    Søndag 28.8. DALEN RUNDT 08-Mr      
    Start/mål: Engeset grendehus, Engesetdal, Skodje      
    Løyper/starttid: 6, 10 km: 1000-1200.      
    Startgebyr: 50,-/30,-. Fam:100,- Premiering: Annen      
    Arrangør: 719 Engesetdal IL      
    Opplysninger ved: Torill Vegsund Terøy 92-84-11-94,        
    Adresse:        
    E-mail / merknad:          
    Marsjen går for: 31 gang i  2022 Deltakere i 2021: 62      
                           
               
    Lørdag 3.9. ØRLAND I VINDEN 2, One of a kind 09-Tr      
    Start/mål: Ørland Ungdomsskole      
    Løyper/starttid: 5, 10 km: 1000--      
    Startgebyr: 60,-/40,- Premiering: Egen pins      
    Arrangør: 816 Fosen Gang- og Vandrelag      
    Opplysninger ved: Ole-Morten Sletvold   92-63-14-80      
    Adresse: Ole Bjelkesgt. 19, 7130 Brekstad      
    E-mail / merknad: fosengangogvandrelag@yahoo.com Siste innkomst 1500.      
    Vandringen går for: 5 gang i  2022 Deltakere i 2021: ?      
                           
               
    Lørdag 3.9. ØRLAND I VINDEN 3, One of a kind 09-Tr      
    Start/mål: Ørland Ungdomsskole      
    Løyper/starttid: 5, 10 km: Etter innkomst del 2.      
    Startgebyr: 60,-/40,- Premiering: Egen pins      
    Arrangør: 816 Fosen Gang- og Vandrelag      
    Opplysninger ved: Ole-Morten Sletvold   92-63-14-80      
    Adresse: Ole Bjelkesgt. 19, 7130 Brekstad      
    E-mail / merknad: fosengangogvandrelag@yahoo.com Siste innkomst 1500.      
    Vandringen går for: 5 gang i  2022 Deltakere i 2021: ?      
                           
               
    Lørdag 3.9. ØRLAND I VINDEN 4, One of a kind 09-Tr      
    Start/mål: Ørland Ungdomsskole      
    Løyper/starttid: 5, 10 km: Etter innkomst del 3.      
    Startgebyr: 60,-/40,- Premiering: Egen pins      
    Arrangør: 816 Fosen Gang- og Vandrelag      
    Opplysninger ved: Ole-Morten Sletvold   92-63-14-80      
    Adresse: Ole Bjelkesgt. 19, 7130 Brekstad      
    E-mail / merknad: fosengangogvandrelag@yahoo.com Siste innkomst 1500.      
    Vandringen går for: 5 gang i  2022 Deltakere i 2021: ?      
                           
               
    Lørdag 3.9. SKOROVAS-MARSJEN 09-Tr      
    Start/mål: Røde Kors-huset, Skorovatn      
    Løyper/starttid: 5, 10 km: 1000-1400. Siste innkomst 1600.      
    Startgebyr: 50,-/30,- Premiering: Medalje/årstegn      
    Arrangør: 761 Skorovas Røde Kors      
    Opplysninger ved: Petra Fiskum Hoviosen 93-03-75-49,        
    Adresse: 7873 Harran      
    E-mail / merknad: fiskhovi@online.no        
    Marsjen går for: 17 gang i  2022 Deltakere i 2021: 196      
                           
               
    Søndag 4.9. BYÅSMARSJEN 09-Tr      
    Start/mål: Myra Idrettsanlegg. Olaf Grilstadsv. v/Kyvannsvn.      
    Løyper/starttid: 5 km: 1000-1300. 12 km: 1000-1200.      
    Startgebyr: 50,-/30,- Premiering: Medalje/årstegn      
    Arrangør: 154 Byåsen IL / Trimavdelingen      
    Opplysninger ved: Hege Pedersen 95-89-78-85,        
    Adresse: Henry Gleditschv. 3, 7022 Trondheim      
    E-mail / merknad: torgeirchevy@gmail.com        
    Marsjen går for: 42 gang i  2022 Deltakere i 2021: 59      
                           
               
    Fredag 10.9. TROLLPILTRASKEN 08-Mr      
    Start/mål: Bolsøya Skole, Bolsøya.      
    Løyper/starttid: 5, 10 km: 1800-1900.      
    Startgebyr: 60,-/30,- Premiering: Medalje/årstegn      
    Arrangør: 261 Vågane Marsjklubb      
    Opplysninger ved: Asbjørn Skjevik 90-06-88-60,        
    Adresse: Nerlandsvn. 39, 6416 Molde      
    E-mail / merknad: asbjorn.skjevik@gmail.com        
    Marsjen går for: 31 gang i  2022 Deltakere i 2021: 24      
                           
               
    Lørdag 10.9. VÅGAMARSJEN 08-Mr      
    Start/mål: Vågheim, Skåla.      
    Løyper/starttid: 5, 10, 20 km: 0900-1100.      
    Startgebyr: 60,-/30,- Premiering: Medalje/årstegn      
    Arrangør: 261 Vågane Marsjklubb      
    Opplysninger ved: Asbjørn Skjevik 90-06-88-60,        
    Adresse: Nerlandsvn. 39, 6416 Molde      
    E-mail / merknad: asbjorn.skjevik@gmail.com        
    Marsjen går for: 40 gang i  2022 Deltakere i 2021: 14      
                           
               
    Lørdag 10.9. MINIROSEN 08-Mr      
    Start/mål: Tribunebygget, Molde Idrettspark, Idrettsvn 2, Molde.      
    Løyper/starttid: 5, 10 km: 1600-1700.      
    Startgebyr: 60,-/30,- Premiering: Medalje/årstegn      
    Arrangør: 151 Molde MK      
    Opplysninger ved: Marit Tove Daugstad 41-62-96-66,        
    Adresse: Nerlandsvn. 39, 6416 Molde      
    E-mail / merknad: m-daugs@online.no        
    Marsjen går for: 34 gang i  2022 Deltakere i 2021: 34      
                           
               
    Søndag 11.9. ROSEMARSJEN 08-Mr      
    Start/mål: Tribunebygget, Molde Idrettspark, Idrettsvn 2, Molde.      
    Løyper/starttid: 5, 10, 20 km: 0900-1200.      
    Startgebyr: 60,-/30,- Premiering: Medalje/årstegn      
    Arrangør: 151 Molde MK      
    Opplysninger ved: Marit Tove Daugstad 41-62-96-66,        
    Adresse: Nerlandsvn. 39, 6416 Molde      
    E-mail / merknad: m-daugs@online.no        
    Marsjen går for: 41 gang i  2022 Deltakere i 2021: 42      
                           
               
    Fredag 16.9. TINE-MARSJEN 09-Tr      
    Start/mål: Utleira Skole, Stubbanvn. 80, Trondheim      
    Løyper/starttid: 6, 10 km: 1800-2000.      
    Startgebyr: 50,-/30,- Premiering: Medalje/årstegn      
    Arrangør: 207 Trondheim Turmarsjforening      
    Opplysninger ved: Brit Isachsen 90-06-35-21,        
    Adresse: Boks 5469, 7442 Trondheim      
    E-mail / merknad: brit.s.isachsen@nord.no        
    Marsjen går for: 32 gang i  2022 Deltakere i 2021: 182      
                           
               
    Lørdag 17.9. ORMEN LANGE m/100 km 09-Tr      
    Start/mål: Utleira Skole, Stubbanvn. 80, Trondheim      
    Løyper/starttid: 5, 13 km: 0800-1200. 60 og 100 km: 0700.      
    Startgebyr: 50,-/30,-. 60/100: 150,-. Premiering: Medalje/årstegn      
    Arrangør: 207 Trondheim Turmarsjforening      
    Opplysninger ved: Brit Isachsen 90-06-35-21,        
    Adresse: Boks 5469, 7442 Trondheim      
    E-mail / merknad: brit.s.isachsen@nord.no 60 km=ført vandr. inkl mat.      
    Marsjen går for: 32 gang i  2022 Deltakere i 2021: ?      
                           
               
    Søndag 18.9. TRONDHEIMSMARSJEN 09-Tr      
    Start/mål: Utleira Skole, Stubbanvn. 80, Trondheim      
    Løyper/starttid: 6, 13 km: 0900-1200. 23 km: 0900-1000.      
    Startgebyr: 50,-/30,- Premiering: Medalje/årstegn      
    Arrangør: 207 Trondheim Turmarsjforening      
    Opplysninger ved: Brit Isachsen 90-06-35-21,        
    Adresse: Boks 5469, 7442 Trondheim      
    E-mail / merknad: brit.s.isachsen@nord.no        
    Marsjen går for: 39 gang i  2022 Deltakere i 2021: ?      
                           
               
    Søndag 16.10. TV-MARSJEN 09-Tr      
    Start/mål: Utleira skole      
    Løyper/starttid: 5, 10 km: 1000-1200.      
    Startgebyr: 50,-/30,- Premiering: Merke      
    Arrangør: 207 Trondheim Turmarsjforening      
    Opplysninger ved: Brit Isachsen 90-06-35-21,        
    Adresse: Boks 5469, 7442 Trondheim      
    E-mail / merknad: brit.s.isachsen@nord.no        
    Marsjen går for: 38 gang i  2022 Deltakere i 2021: ?