Premieringen for Spacérturen er runde merker med kjente motiver fra Trondheim.
Merkene produseres kun i ett opplag, og blir ikke etterbestilt når de er oppbrukt.
Til nå er de første fem årgangene utgått. Rekken forskyves etter hvert oppover,
slik at de som nå går for første gang får Nidarosdomen.
De som ikke har vært med fra starten, eller har hatt et opphold i ett eller flere år,
kommer lett på "utur" med merkene. De må selv holde rede på hvilke merker de har fått,
og be om det neste merket i rekken.
De som har fått to av ett merke får byttet det ved første anledning.

Tabellen under viser den komplette merkeserien.

Merker - Spacérturen
Årstall Gang Motiv Merknad
1991 1.gang: Graakallen utgått
1992 2.gang: Granåsen utgått
1993 3.gang: Skistua utgått
1994 4.gang: Kristiansten utgått
1995 5.gang: Munkholmen utgått
1996 6.gang: Nidarosdomen  
1997 7.gang: Gamle Bybro  
1998 8.gang: Tyholttårnet  
1999 9.gang: NTH  
2000 10.gang: Samfundet  
2001 11.gang: Tavern  
2002 12.gang: Stiftsgården  
2003 13.gang: Lerkendal  
2004 14.gang: Lian  
2005 15.gang: Skansen brua  
2006 16.gang: Nedre Leirfoss  
2007 17.gang: Pirbadet  
2008 18.gang: Vår Frue kirke  
2009 19.gang: Dora  
2010 20.gang: Sponhuset  

Startside Nijmegen Turer i Trøndelag Granåsenmarsjen Nordenfjeldske Sang- og Spacérgruppe
Norges Turmarsjforbund Internationaler Volksports Verband