Premieringen for Nordenfjeldske (24-timers) Vandring er basert på
agraff/medalje med langt bånd, hvorpå årstegnene festes etter hvert.
1.gangs agraff er utgått, og er erstattet med samme medalje som brukes
for 6. og 10. gang. For 10. gang er medaljen montert på tre-plakett,
og deltakerens navn blir brent på plaketten.

Årstegnene produseres kun i ett opplag, og vil etter hvert gå ut.
Det vil da bli en forskyvning i rekken, slik at premieringen ikke blir helt
lik for alle som ikke var med helt fra starten.
Den enkelte deltaker må holde rede på hva han har fått før, og be om det neste
merket i rekken. Har man fått feil merke får man byttet det ved første anledning.

I årene 1990 til 1999 samt 2004 ble marsjen arrangert som 24-timers vandring,
med mulighet til å gå så langt man orket, og få inntil 3 dagsstempler på IVV.
Gikk man 100 km eller mer, fikk man kjøpe et 100 km merke til medaljebåndet.

Tabellen nedenfor viser den komplette medaljeserien.

Premiering - Nordenfjeldske Vandring
Årstall Gang Motiv Merknad
1990 1.gang: Sølv-agraff m/bånd utgått
1991 2.gang: Notelinje, sølv utgått
1992 3.gang: Støvel, sølv  
1993 4.gang: Olav Tryggvasson, sølv utgått
1994 5.gang: Krans m/5-tall  
1995 6.gang: Medalje m/bånd (1., 6. og 10. gang)  
1996 7.gang: Notelinje, gull  
1997 8.gang: Støvel, gull  
1998 9.gang: Olav Tryggvasson, gull utgått
1999 10.gang: Plakett m/medalje  
2000 11.gang: Stjerne til medaljebånd  
2001 12.gang: Stjerne til medaljebånd
2002 13.gang: Stjerne til medaljebånd
2003 14.gang: Stjerne til medaljebånd
2004 15.gang: Krans m/15-tall  
2005 16.gang: Årstegn 16  
2006 17.gang: Årstegn 17  
2007 18.gang: Årstegn 18  
2008 19.gang: Årstegn 19  
2009 20.gang: Årstegn 20 utgått

Startside Nijmegen Turer i Trøndelag Granåsenmarsjen Nordenfjeldske Sang- og Spacérgruppe
Norges Turmarsjforbund Internationaler Volksports Verband